Կառուցվածքավորված մալուխային համակարգերը (structured cabling systems)՝ հիերարխիկ կառուցվածքով մոնտաժված մալուխների ցանց է, որը մեկ ընդհանուր ցանցային տիրույթում է միավորում աշխատասենյակներն ու հարակից շենք-շինությունները։