ԲԻԶՆԵՍԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՆՕԳՈՒՏ Է, ԵԹԵ ՉԿԱ ԴՐԱ ՊՐՈՑԵՍՆՆԵՐԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ներդնում ենք բաց կոդով աշխատող չափիչ-վերլուծական ծրագրային լուծումներ` Zabbix եվ Grafana միասնական համակարգերի հիման վրա, որոնք իրական ժամանակի ռեժիմում վերահսկում եվ վերլուծում են միլիոնավոր տվյալներ։