ԼՈԿԱԼ/ԳԼՈԲԱԼ ՑԱՆՑԵՐ

Նախագծում ենք ISO և ITSM ստանդարտներին համապատասխանող տվյալների փոխանակման ցանցեր.
+ անխափան աշխատանք (Fault Tolerance)
+ լայնածավալություն (Scalability)
+ ծառայությունների որակ (Quality of Service)
+ անվտանգություն (Security)․