ԻՆՉՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ