ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

☑ Կարգաբերում և վերացնում ենք թերությունները

☑ Համակարգչային ցանցի արագագործությունը ավելանում է 30% -ով

☑ ՏՏ մասնագետների արձագանքման միջին ժամանակը տևում է 7 րոպե

☑ Աշխատում ենք ITIL, ISO 9001 և ISO 20000 ստանդարտների համաձայն

☑ Շուրջօրյա մոնիթորինգ և ՏՏ ակտիվների կրկնօրինակում