Եթե կարծում եք, որ տեխնոլոգիանները կարող են լուծել ձեր անվտանգության խնդիրները, ապա դուք չե՛ք հասկանում ոչ Ձեր խնդիրները եւ ո՛չ տեխնոլոգիաները:
Բրյուս Շնեիր

Վերջին տարիներին ավելի ու ավելի շատ տեղեկատվական անվտանգության(ՏԱ) մասնագետներ սկսել են իրենց ընկերություններում կիրառել կամ Data-centric security մոդելի հետ զուհգահեռ ինտեգրել նաև «Մարդկենտրոն անվտանգության» (People-Centric Security, PCS) մոդելը։ Այս մոդելի սկզբունքը ենթադրում է տեղեկատվության անվտանգության փաստացի պաշտպանությունից բացի ունենալ անձնակազմի տեղեկատվական անվտանգության վարքագիծը կառավարող այնպիսի ուսումնամեթադաբանական հայեցակարգ, որը ընկերությունում ձևավորում է տեղեկատվական անվտանգության կորպորատիվ մշակույթ։ Read more